Algemene Ledenvergadering KNVvN

Afgelopen zaterdag, 22 juni 2019, vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Met een opkomst van een kleine 50 personen, was het een goed bezochte vergadering. Een uitgebreid welkomst woord van de voorzitter Rolf Overdiep en een volle agenda maakte dat de ochtend goed gevuld EN besteed was.

Transparantie en samenwerking waren kernwoorden die de gehele vergadering door in de verschillende agendapunten weer aan de orde kwamen. Door de aanwezigen mee te nemen in hetgeen de afgelopen tijd is gebeurd, gedaan en wat nog op de planning staat wilde het bestuur laten zien dat ze transparant en open zijn. Ook de financiële gegevens kregen ruim aandacht en daarbij een gedegen tekst en uitleg. Tijdens de vergadering is meerdere malen opgeroepen tot het mee denken en mee doen binnen de vereniging. Samen staan we sterk!
Er is gestemd voor een uitbreiding van het huidige bestuur. Met het volledige aantal uitgebrachte stemmen voor, zijn de heer M. van Eeghen in de rol van penningmeester en de heer J. Meijs in de rol van algemeen bestuurslid toegevoegd aan het landelijk bestuur.

Aftredend regiocommissaris de heer A. Schakel, werd benoemd tot lid van verdienste. Hij kreeg de daarbij behorende versierselen opgespeld.
Het was een positieve vergadering, waarin de aanwezige leden hun waardering uitspraken voor hetgeen de afgelopen periode door het huidige bestuur en in het bijzonder door de voorzitter aan werk is verzet en aan deuren weer is geopend.

Een uitgebreider verslag van de vergadering zal in De Jachtopzichter worden geplaatst.