Kennisbank

Feitenboekje

Voor veel overtredingen en misdrijven hanteert het OM vaste boete-tarieven. Vooral als het gaat om overtredingen in het verkeer. Maar ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast. Deze overtredingen en misdrijven hebben feitcodes. Het Feitenboekje is een overzicht op zakformaat van de feitencodes.

>> Naar website Openbaar Ministerie

Overheid

Documenten, brochures, wetteksten, …

Terreinbeheerders

Zusterorganisaties

Europese initiatieven

Verenigingen

Varia