Aangepast protocol beheermonitoring weidevogels beschikbaar

Het protocol voor de beheermonitoring van weidevogels is herzien. De instructie is op onderdelen aangescherpt en de informatie over de invoer en verwerking van telgegevens is geactualiseerd. Er zijn geen veranderingen doorgevoerd in de methode van tellen; het is juist van groot belang dat dit van jaar op jaar op dezelfde manier gebeurt.

>> Lees verder of download als pdf