Aanleg 10 kilometer natte natuur

waterschap-aa-en-maas-logo‘s-Hertogenbosch, 17 december 2013 – Waterschap Aa en Maas is afgelopen week in het Land van Cuijk gestart met de aanleg van in totaal 10 kilometer ecologische verbindingszones (EVZ’s oftewel natte natuurstroken). De realisatie geeft een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier én goed waterbeheer.

>> Lees verder