Aantal vrouwelijke jagers in opleiding in 10 jaar verdubbeld

Deze week ontvangen de cursisten van de jachtopleiding 2015 hun diploma. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de vier onderdelen van het wettelijk verplichte jachtexamen: hagelschieten, kogelschieten, theorie en praktijk.

Aantal vrouwen steeg met 67% in 10 jaar
De samenstelling van de cursisten is in de afgelopen tien jaar gewijzigd. Het aantal cursisten nam in tien jaar toe van 726 in 2005 tot 863 in 2015, een stijging van 19%. Daarnaast is er een groeiende interesse onder vrouwen om zich het ambacht en de levensstijl van jager eigen te maken. In 2015 schreven 107 vrouwen zich in voor de opleiding, in 2005 waren dat er 54. Het aantal vrouwelijke cursisten is in de afgelopen tien jaar nog nooit zo hoog geweest. Afgezet tegen het totaal aantal cursisten steeg het percentage nieuwe vrouwelijke jagers de afgelopen tien jaar met 67%.

Odette Zonnenberg (42) is één van hen: ‘Ik heb van jongs af aan een passie voor de natuur. Daarbinnen is ook de interesse in de jacht gegroeid. Ik heb jagen altijd gezien als een soort basisbehoefte: actief natuur beheren en verantwoord oogsten. Afgelopen jaar heb ik besloten om zelf de jachtopleiding te gaan volgen en gisteren hoorde ik dat ik geslaagd was. Daarmee is voor mij het plaatje compleet, want de natuur zonder jacht voelt voor mij als ondernemen zonder geld. Voor mij betekent jagen ook genieten: ik vind het namelijk ontzettend leuk om zo actief in het landschap te zijn.’

50% jonger dan 36 jaar
Een meerderheid van de cursisten in 2015 is jonger dan 36 jaar (50,6%). Dit is over de afgelopen tien jaar niet noemenswaardig veranderd. Anno 2015 is 21% tussen de 36 en 45 jaar, 22% tussen de 46 en 55 en is 6% ouder dan 55. (Bron: Stichting Jachtopleidingen Nederland).

Voorzitter Roelf H. de Boer van de Jagersvereniging: ‘De cijfers over de opleiding laten zien dat jagen anno 2015 een levenswijze is die volop in de belangstelling staat. Het grote aantal jongere jagers en het toenemende aantal vrouwelijke jagers onder de cursisten maakt duidelijk dat jagen een zeer brede doelgroep aanspreekt. Wij heten de nieuwe jagers van harte welkom in onze vereniging en zien er naar uit om samen met hen de toekomst van de vereniging vorm te geven.’ Met een kleine 21.000 leden is de Jagersvereniging de grootste vereniging van jagers in Nederland. Ongeveer 27.000 Nederlanders hebben een jachtakte.

Groene Dagen voor Jacht, Bos & Boom
De diploma’s vallen deze week in de bus van de geslaagde cursisten, vlak voor de Groene Dagen voor Jacht, Bos & Boom. Dit is het grootste evenement voor jagers en bosbouwers in Nederland. De Jagersvereniging is net als voorgaande jaren prominent aanwezig op de Groene Dagen met een grote stand, een lezingenprogramma en het vierde NK Ganzenborst Roken.