Adverteren op achterpagina van De Jachtopzichter

De achterpagina van DE JACHTOPZICHTER is vrijgekomen voor een nieuwe adverteerder! Het vakblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht  is niet meer weg te denken van de leestafels van politie en justitie, van terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, van Waterschappen en Rijkswaterstaat, van hogere en lagere Overheden. Daarnaast is DE JACHTOPZICHTER natuurlijk een echt verenigingsblad: voor leden, door leden.

Profiteer nu van het vrijkomen van een van de meest bekeken pagina’s van DE JACHTOPZICHTER en neem een advertentiecontract voor een jaar voor € 300 per editie. Fullcolour op A4-formaat. De hele achterpagina is voor u. Een directer contact met uw doelgroep – de groene boa’s en hun werkgevers – is nauwelijks denkbaar.

Interesse? Neem contact op met redactie@knvvn.nl Alvast hartelijk dank dat u onze vereniging, de KNVvN, een warm hart toedraagt.