Afschieten van damherten in Waterleidingduinen is toegestaan

De provincies Noord- en Zuid-Holland mochten in 2016 ontheffingen verlenen voor het doden van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het nationaal park Zuid-Kennemerland. Dat blijkt uit vier uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 december 2017). De uitspraken gaan over twee ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet, die de populatie damherten in deze gebieden naar 1.000 dieren terug moeten brengen.

>> Lees verder