Al vaker drugsafval gedumpt dan vorig jaar

In Oost-Nederland is dit jaar op 67 plekken plaatsen drugsafval gedumpt: nu al meer dan in heel 2016. Toen werd 66 keer afval gedumpt. Volgens de politie breidt het aantal dumpingen zich uit als een olievlek in Nederland er is er geen sprake van een verschuiving van Brabant naar Gelderland.

>> Lees verder