Algemene Leden Vergadering 2013

De Algemene Leden vergadering zal plaats vinden op zaterdag 8 juni a.s. op de Bosweide te Apeldoorn.

De leden krijgen allen een persoonlijke uitnodiging. De benodigde stukken zijn op te vragen via het secretariaat.