“Als boswachter ken ik ieder kuiltje en greppeltje”

Er komt nog net geen nagelschaartje aan te pas, maar het beheer van kwetsbare natuurgebieden zoals veenweides, trilveen en natte graslanden luistert nauw. In de Utrechtse polder Bijleveld heeft Staatsbosbeheer lichtere machines aangeschaft om het kalkmoeras te kunnen maaien. Om de drassige grond zo min mogelijk te beschadigen.

>> lees verder