Als je wild in Nederland wilt hebben, moet je beheren

Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten licht de nieuwe koers van ’s lands grootste natuurbeschermingsorganisatie toe in de eerste uitgave van vakmagazine De Jager. ‘De grote meerderheid van onze achterban begrijpt dat. Daarom gaan we opener en transparanter over ons beheer communiceren.’

>>Lees verder

foto credits: Eveline Verwoerd