Alternatief voorstel duurzame aanpak ganzen

De ganzenaanpak van de afgelopen jaren bood onvoldoende soelaas om de knelpunten op te heffen. Uit de evaluatie die de provincie liet uitvoeren, blijkt dat de vrijwillige deelname van boeren aan foerageergebieden leidt tot voor ganzen onduidelijke rustgebieden. Daarnaast blijken de jagers (die dat in hun vrije tijd moeten doen) onvoldoende in staat om de ganzen effectief te verjagen uit de andere gebieden.

>> Lees verder