ALV 2024

Op de komende Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2024 in Nationaal Park De Hoge Veluwe zal het landelijke bestuur voorstellen doen ter vervanging van het huidige bestuur. Dit omdat de officiële termijn voor dit bestuur dan is verstreken. Voorzitter Rolf Overdiep zal het stokje doorgeven aan Wouter Bax.

In de ALV van 21 augustus 2021 werd de herbenoeming goedgekeurd van Rolf Overdiep als voorzitter, Laura van Dorland-Kievit als secretaris en Maurits van Eeghen als penningmeester. Deze bestuursleden waren ook bereid om nog voor twee jaar vanaf 25 juni 2022 aan te blijven, zodat er gefaseerd voor opvolging gezorgd kan worden. Het is belangrijk om hierbij aan te tekenen dat er ook voor Laura van Dorland – Kievit en Maurits van Eeghen opvolgers worden gezocht. Zij hebben in de afgelopen jaren enorm veel voor de KNVvN gedaan en zijn bereid om voor een soepele overdracht te zorgen, maar hebben het ook verdiend om gaandeweg van hun verantwoordelijkheden te worden ontheven.

Op 24 juni 2023 ging de ALV akkoord met de benoeming van Wouter Bax als bestuurslid (art. 9 lid 2 Statuten). In de ALV van 22 juni 2024 zal het bestuur bekend maken dat uit hun midden Wouter Bax als de nieuwe voorzitter is aangewezen en dat per die datum Rolf Overdiep als voorzitter aftreedt (art. 9 lid 1 Statuten). Statutair hoeft daarover op de ALV niet te worden gestemd. Nochtans stelt het bestuur de betrokkenheid en inbreng van de leden op dit punt zeer op prijs.

Om het bestuur en de organisatie verder te versterken, stelt het bestuur op de Algemene Ledenvergadering ook graag Annemiek Brumsteede voor. Zij is al langere tijd zeer betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht door het feit dat ze de vereniging met veel succes onder de aandacht brengt op sociale media en omdat ze de eindredactie voert van ons magazine De Jachtopzichter. Het bestuur ziet in Annemiek een sterke vertegenwoordiger die als geen ander in staat is om de standpunten van de KNVvN mede uit te dragen. We zijn verheugd dat ze zich nog verder aan onze organisatie wil verbinden.

Ook hoopt het bestuur Christel Schiphorst aan de ALV te mogen voorstellen. Zij is bereid gevonden om namens de vereniging de opleidingen te gaan coördineren. Een belangrijke taak, want de opleidingen brengen de KNVvN inkomsten en aanzien. Christel heeft ook belangstelling voor marketing, wie weet wat dat onze organisatie nog kan brengen.

Programma

 • 09:30 – 10:00 Ontvangst bij Park Paviljoen
 • 10:00 – 13:00 Aanvang vergadering
 • 11:15 – 11:30 Pauze
 • 11:30 – 13:00 vervolg en afsluiting vergadering
 • 13:00 – 14:00 Lunch

Locatie

Park Paviljoen De Hoge Veluwe, https://www.hogeveluwe.nl/nl/bezoek-het-park/park-paviljoen

Bereikbaarheid: ingang Otterlo, Houtkampweg 9B, 6731 AV Otterlo, Nederland

Online aanmelden

Deadline: 6 juni 2024

Voor een goede organisatie vragen wij u om zich tijdig aan te melden via onderstaand webformulier.

  Tot ziens op zaterdag 22 juni!

  Met hartelijke groet namens het bestuur,

  Rolf Overdiep
  Voorzitter KNVvN