Aujeszky bij Duits wild zwijn

Bij een door jagers geschoten wild zwijn in de gemeente Diesdorf in de deelstaat Saksen-Anhalt zijn antilichamen tegen de ziekte van Aujeszky gevonden. De varkenshouderij in Duitsland is al jaren vrij van de ziekte van Aujeszky. De Duitsers vrezen voor besmetting met het zeer besmettelijke virus via wilde zwijnen.

De Duitse veterinaire dienst in het gebied roept alle jagers op om bloedmonsters van alle geschoten wilde zwijnen in dit jachtseizoen in te sturen, zodat de aanwezigheid van het Aujeszky-virus kan worden gemonitord. Verder moet contact tussen wilde zwijnen en gehouden varkens worden voorkomen. De veterinaire dienst waarschuwt ook voor besmetting via jachthonden, jachtkleding en rauw vlees en slachtafval. Sommige jagers houden zelf ook varkens.

Duitsland heeft net als Nederland de hoogste status (artikel 10) voor de ziekte van Aujeszky.

bron: www.veearts.nl