Benoeming nieuwe voorzitter raad van toezicht van Staatsbosbeheer

Mevrouw mr. C. M. Insinger is door minister Kamp van Economische Zaken benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. De benoeming gaat in op 1 januari 2018 en geldt voor 4 jaar. Mevrouw Insinger is de opvolger van mevrouw I. Brakman die haar werkzaamheden beëindigt, omdat haar wettelijke zittingstermijn is verstreken.

>> Lees verder