Bermgras anders verwerkt

’s-Hertogenbosch, 20 oktober 2016 – De provincie Noord-Brabant voert samen met aannemer Ballast Nedam een pilot uit om gemaaid bermgras te gebruiken voor de productie van nieuwe producten. Door middel van grasraffinage wordt het gemaaide gras gekneusd en vermalen. Hierdoor wordt het sap uit het gras geperst en blijft grasvezel over. Beide producten kunnen vervolgens gebruikt worden als grondstof voor diervoeders of voor de productie van karton.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De bermen van onze provinciale wegen en fietspaden worden jaarlijks 1 à 2 keer gemaaid. Met deze pilot proberen we of we dit gras op meer duurzame manier kunnen benutten. Na het maaien wordt het gras meteen afgevoerd naar een locatie waar de sappen uit de grassen worden geperst. Door de grasraffinage blijft ongeveer 50% sap en 50% vezels over. Het sap is prima te gebruiken om eiwitrijk voedsel voor vee mee te maken en kan ook gebruikt worden voor bemesting. De vezels kunnen gebruikt worden om er isolatiemateriaal of karton van te maken.”

Ecologisch bermbeheer
Maaisel van de bermen wordt normaal gesproken eerst opgeslagen om vervolgens opnieuw vervoerd te worden naar een composteerder. In de huidige proef wordt al het gras, ongeveer 500 ton, rechtstreeks naar de installatie gebracht waar het direct wordt verwerkt tot sap en vezels. “Indien de proef succesvol, kunnen we grasraffinage opnemen in ons beleid rondom ecologisch bermbeheer,” aldus Van der Maat. De grasraffinage wordt uitgevoerd door Ballast Nedam die voor de provincie de bermen maait. De provincie Noord-Brabant is de eerste overheid die een proef uitvoert om de mogelijkheden van grasraffinage te ervaren.