Beroepsvissers in de fout op Markermeer

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt proces-verbaal op tegen een beroepsvisser die in totaal 300 meter illegale netten had uitgezet op het Markermeer. Bovendien had hij dat gedaan in een gebied waar op dit moment niet gevist mag worden, omdat daar in de winter veel watervogels fourageren. De visser liep woensdag 9 december tegen de lamp bij een gezamenlijke controle van de NVWA, de omgevingsdiensten FUMO en OFGV, de Waddenunit en de politie. De illegale netten zijn in beslag genomen. Sinds juli 2014 gelden er op het Markermeer en IJsselmeer maatregelen om de visstand te verbeteren. De handhavingsinstanties houden sindsdien verscherpt toezicht.

De controle vond plaats in het gebied tussen Enkhuizen en Trintelhaven. Daar troffen de diensten ook 300 meter illegale netten aan, waarvan de eigenaar niet bekend is. De NVWA heeft de netten in beslag genomen en stelt een onderzoek in. Verder bleek een beroepsvisser te vissen met netten zonder verplichte reflecterende linten. Die linten moeten watervogels afschrikken, zodat ze niet verstrikt raken in de netten. De Waddenunit maakt hiervoor een bestuurlijke rapportage op en stuurt die naar de vergunningverlener. Tegen de beroepsvisser die zijn netten had uitgezet in een gesloten gebied maakt de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een bestuurlijke rapportage op.

Beperkende maatregelen

De schubvisstand in het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen op dit moment bijvoorbeeld nog maar 15% van hun staandwantnetten gebruiken. De maatregelen moeten helpen de sterk teruggelopen visstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen.

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), de politie, het Openbaar Ministerie, de Waddenunit, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 10 december 2015