Vogels vastgeplakt aan lijmstokjes

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

De politie heeft woensdag 8 oktober 2014 vijf verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van het illegaal uit het wild vangen en verhandelen van beschermde inheemse en uitheemse vogels. Het gaat om een 72-jarige man, een 69-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Helmond en een 59-jarige man uit Sint Pancras.

 

Begin 2014 startte de politie een onderzoek. Hierbij werd nauw samengewerkt met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De aanleiding voor het onderzoek was dat in natuurgebieden op Goeree-Overflakkee vogels waren aangetroffen, die vastgeplakt zaten aan zogenaamde ‘lijmstokjes’. Deze stokjes worden op een voerplek in de grond gestoken. Als een vogel op deze voerplek landt, dan blijft hij kleven aan de lijm en kan niet meer wegvliegen.

Bij de doorzoekingen in de woningen van verdachten werden ruim 100 illegale beschermde inheemse en uitheemse vogels aangetroffen, waaronder een koppel zilveroornachtegaals. Een koppel van dit soort vogels kost zo’n 1000 euro in de verkoop. Daarnaast werden verboden vangmiddelen, geld, drie voertuigen, vogelringen, telefoons en computers in beslag genomen. In de woning in Helmond vond de politie een vuurwapen.

Het vermoeden is dat bewust voerplekken gecreëerd waren, waar met behulp van lijmstokjes beschermde vogels, zoals sneeuw- en ijsgorzen, uit het wild door de verdachten gevangen werden. Het vermoeden is dat deze vogels werden voorzien van gemanipuleerde pootringen. Hiermee werd de schijn gewekt dat deze vogels van legale kweek afkomstig zouden zijn. Daarmee worden verdachten ook verdacht van valsheid in geschrifte wegens gemanipuleerde pootringen. Vervolgens zouden de vogels zowel in Nederland als in het buitenland zijn doorverkocht. De verdachten verdienden hier vermoedelijk flinke bedragen mee.

Grote schade
De aangehouden personen worden ervan verdacht de Flora- en Faunawet te hebben overtreden. Deze wet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven, te beschermen. Illegale handel in (bedreigde) dieren levert grote schade op aan de populatie van deze soorten, de leefomgeving, de natuur en de internationale rechtsorde. De regels zijn er om de diversiteit in flora en fauna te handhaven en diersoorten tegen uitsterven te beschermen. Nederland heeft als onderdeel van de internationale gemeenschap de plicht om de internationale rechtsorde te handhaven, onder meer door het bestrijden van deze vormen van criminaliteit en daarmee samenhangende ondermijnende activiteiten.

Daarnaast is de verdenking dat zij de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren hebben overtreden omdat ze bewust het risico hebben genomen om vogels die mogelijk zijn besmet met een in de natuur voorkomend virus in contact te brengen met andere vogels. Ze hebben daarbij geen voorzorgmaatregelen getroffen om verspreiding van ziektes te voorkomen.

bron: www.politie.nl