Bijscholing boa’s overgedragen aan Stichting Exth

Nieuwsbericht | 24-05-2012

Met de ondertekening van een convenant heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag de permanente her- en bijscholing van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) overgedragen aan de Stichting Exth. Hij deed dat in Den Haag, tijdens een congres van Beboa, de beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren. 

Stichting Exth verzorgt nu reeds de uitvoering van basisexamens van boa’s, en is vanaf 1 oktober ook verantwoordelijk voor de nieuwe, permanente her- en bijscholing van de buitengewoon opsporingsambtenaren. Boa’s en aspirant-boa’s worden al getoetst op hun kennis van wet- en regelgeving. Ook moeten zij laten zien dat zij in conflictsituaties de-escalerend kunnen optreden. De permanente scholing is bedoeld om de kennis van bijzondere opsporingsambtenaren voortdurend te verdiepen. Volgens minister Opstelten is de permanente scholing van boa’s een stimulering voor de branche zelf en heeft het ook een gunstig effect op de strafrechtsketen. “Die zal doelmatiger functioneren, bijvoorbeeld vanwege minder uitval van proces-verbalen. Dat is pure winst, en het komt de rechtspleging ten goede”, aldus de minister in zijn toespraak.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. Er zijn bijvoorbeeld boa’s die voor gemeenten parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een boa heeft specialistische taken en bevoegdheden, kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.