Bijzondere Ledenvergadering 2018

Beesd, 7 april 2018 – In De Nieuwe Refter op de Heerlijkheid Mariënwaerdt in het Gelderse Beesd vond een Bijzondere Ledenvergadering plaats. Vermeldenswaardig is dat de kandidaat-bestuursleden unaniem het vertrouwen kregen van de aanwezige leden. Verdere informatie volgt in de Jachtopzichter e/o Nieuwsbrief.