BOA-Platform

In het BOA-Platform hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG, Nationale Politie, Politieacademie, het Openbaar Ministerie, milieu- en natuurorganisaties, onderwijs- en opleidingsorganisaties, ExTH, vakbonden (BOA ACP en de Nederlandse Politie Bond – BOA), de Omgevingsdiensten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hun inbreng op thema’s als uitrusting, informatiedeling, opleiding/vorming en onderlinge samenwerking. Het is een centraal punt waar ontwikkelingen en knelpunten worden benoemd en oplossingen verkend; uiteindelijk leidend tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Het Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA.

>> lees verder