Boek ‘Ondernemen met natuur’ bundelt 350 verdienmodellen

Hans Kamerbeek is de auteur van het boek ‘Ondernemen met natuur’, dat deze week is gepubliceerd. Hij heeft daarin 350 verdienmodellen, besparingen en tips uit de praktijk van het natuurbeheer verzameld. De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol nam het eerste exemplaar van het boek op 9 november in ontvangst tijdens een bijeenkomst op Landgoed Linschoten.


Volgens Kamerbeek ligt de toekomst met name in multifunctionele natuur: “Hoe meer functies groen heeft, hoe minder afhankelijk het beheer is van subsidies en de politieke tijdgeest. Rendabele functies kunnen op die manier de onrendabele functies financieren De mogelijkheden daartoe verschillen per gebied, dé oplossing bestaat niet.”

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Uitgeverij Matrijs. Het boek is te bestellen via de website van de FPG. In 2016 zullen diverse verdienmodellen ook digitaal worden gepubliceerd.