Boeren willen eigen baas zijn.

DEN BOSCH/LEENDE – Een machtsspelletje en vriendjespolitiek. Agrariër Marco Maas is verontwaardigd over de manier waarop bepaald wordt wie rond het Leenderbos ’s nachts op wilde zwijnen mogen jagen. Hij en vier andere boeren uit het buurtschap Bruggerhuizen, tussen Leende en Valkenswaard, willen dat dit verandert.

Hierover diende vrijdag een zaak voor de bestuursrechter in Den Bosch.
Het probleem zit volgens Maas in de werkwijze van de Faunabeheereenheid (FBE). Die bepaalt in opdracht van de provincie wie wanneer ’s nachts in Bruggerhuizen wild mag afschieten.
De FBE wijst zogeheten jachthouders aan. Die krijgen voor meerdere jaren toestemming om in een vastgesteld gebied te jagen. Ook mogen zij andere jagers hiervoor machtigen

bron: Eindhovens Dagblad