Bosbeleid verschuift van rijks- naar particulier initiatief

Nederland heeft lange tijd een eigen bosbeleid gehad. Maar in 2000 werd het bosbeleid ondergebracht in de visie Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Enkele jaren geleden werd het Bosschap opgeheven. Binnenkort is er bovendien ook al geen Boswet meer omdat deze wordt ondergebracht in de nieuwe Wet natuurbescherming. Van een zelfstandig provinciaal bosbeleid is vooralsnog weinig te merken. Er lijkt wel een beweging te komen om toch een soort bosbeleid op te stellen. Maar dan niet direct vanuit de rijksoverheid maar vanuit het particulier initiatief.

>> Lees verder