Bossen het meest geliefd bij Nederlanders

Ruim 60 procent van de Nederlanders bezoekt regelmatig een natuurgebied. De meeste mensen geven de voorkeur aan het bos. Op de tweede plaats komt het kust- en duingebied. Rust, stilte en natuur zijn de meest genoemde redenen om op pad te gaan. Verder vinden mensen het belangrijk dat het gebied goed en makkelijk toegankelijk is. Dat blijkt uit een opinie-onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in aanloop naar de publieksverkiezing van het ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’.

Afgelopen week sloot de inschrijftermijn voor natuurgebieden die willen meedoen aan de publieksverkiezing. Er zijn 20 geldige bidbooks ingediend. Een vakjury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven gaat de 20 inzendingen nu beoordelen op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Op 10 oktober maakt de jury bekend welke gebieden zijn genomineerd voor de publieksverkiezing. Van 10 oktober tot en met 31 oktober kan het publiek vervolgens zijn stem uitbrengen via de speciale verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl waarop ook alle informatie over de verkiezing te vinden is.

Trots op onze natuur

Staatssecretaris Van Dam: ‘Fantastisch dat er zoveel gebieden zijn aangemeld. Daar spreekt trots uit op onze natuur! Prachtig dat er zo goed is samengewerkt om plannen te maken die de natuur versterken om nog meer mensen te laten genieten. Het woord is nu aan de jury en daarna mag iedereen stemmen.’

De Nederlander over natuur

Voor het onderzoek zijn ruim 1000 mensen ondervraagd. Ruim 45 procent van de ondervraagden is van mening dat natuurgebieden beter moeten worden gepromoot. Terwijl bijna 36 procent hier neutraal tegen over staat. Uit de peiling blijkt ook dat een groot deel van de Nederlanders (78 procent) ervan overtuigd is dat mensen meer kunnen genieten van natuurgebieden. Ruim driekwart (77 procent) van de respondenten geeft aan dat het essentieel is dat Nederlandse natuurgebieden niet alleen bestemd zijn voor natuurbescherming, maar ook toegankelijk moeten zijn voor publiek. Verder blijkt dat er nog verbeterpunten zijn voor het bezoek aan de Nederlandse natuurgebieden. Bijna een vijfde (18 procent) van de Nederlanders vindt bijvoorbeeld dat de natuurgebieden niet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ook zouden er in de gebieden meer voorzieningen zoals openbare toiletten moeten zijn, zo vindt men.

Als gevraagd wordt naar wat respondenten onder natuurgebied verstaan, dan komen er verschillende antwoorden. Een persoon noemt het als volgt: “Een gebied waar rust heerst, waar ik kan genieten van bomen, planten, water en dieren.” Een ander geeft aan: “Bossen, heide, zee en strand, maar ook weilanden, akkers. Zelfs mijn eigen tuin is een natuurgebiedje in het klein.” Een laatste ondervraagde kijkt daar anders naar: “Een gebied waar de mens minimaal ingrijpt, geen menselijke activiteiten plaatsvinden, behalve recreatieve, niet verstorende aanwezigheid.”

Extra geld voor kwaliteit

Staatssecretaris Van Dam heeft 1,5 miljoen euro extra uitgetrokken om de kwaliteit en toegankelijkheid van natuurgebieden in Nederland te verbeteren en om deze gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. In totaal is er tot 2018 4 miljoen euro beschikbaar. Een deel van het extra geld wordt ingezet voor de winnaars van de publieksverkiezing van het Mooiste natuurgebied van Nederland. Zo is het bedrag dat de drie mooiste natuurgebieden krijgen verhoogd van 100.000 naar 300.000 euro.

bron: rijksoverheid.nl