Crowdfunding voor de natuur

De relatie tussen burger en overheid is aan het veranderen. De overheid werkt niet meer alleen voor de burgers, maar ook steeds vaker samen met burgers. Op allerlei terreinen wordt die omslag zichtbaar. Natuur is er daar een van de interessantste van; in plaats van natuur te beschermen tegen de burger, werken overheden, natuurorganisaties en burgers steeds meer samen om natuur te versterken. Eén van de manieren waarop die veranderende dynamiek vorm krijgt, is crowdfunding.

>> Lees verder