Daling stikstofdepositie duinen: aanzet tot herstel vegetatie

In de duinen is de stikstofdepositie sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gedaald van ongeveer 25 naar 15 kg per ha per jaar. Deze studie laat zien dat dit heeft geleid tot verminderde productiviteit van de duingraslanden. De soortenrijkdom is echter nog niet hersteld.

>> lees verder