Das duikt op in de Biesbosch

Volgens verspreidingsgegevens van de Das in Nederland komt de soort vrijwel uitsluitend voor op de hogere zandgronden in het oosten, midden en zuiden van Nederland, waar hij burchten kan graven zonder dat deze onder water lopen. Toch werd op 1 mei een Das op film vastgelegd door één van de cameravallen van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch en het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC).

>> Lees verder