De Algemene Ledenvergadering 2016 van KNVvN wordt vervroegd

De planning was om deze op 18 juni te houden, maar vanwege de bestuurswisselingen en benodigde besluitvorming op het voorstel van de commissie Tamminga over inrichten regio’s in de statuten en huishoudelijk reglement, is besloten de ALV te houden op zaterdag 19 maart 2016 bij Stichting Groennetwerk, Tongerenseweg 212 te Epe.