De haperende beleidscyclus: groen beleid in het omgevingsrecht

Omgevingsvisies, natuurbeleidsprogramma’s en basisstrategieën van Rijk en provincies bevatten vaak ambitieus beleid voor natuur, bos en landschap. Juridisch gezien zijn deze rapporten vrijblijvend en hoeven door gemeenten niet te worden omgezet in daden.

>> lees verder