2007

Winter 2007

Voorwoord
Uitreiking eerste BOA-insignes
Den Haag vandaag
Actuele bestuurszaken
Minister beperkt vissen met grote vistuigen op binnenwateren
“Laat je niet Lymen”
Symposium “Toegang te paard”
Samen oefenen – nuttig en ook gezellig
Afdelingsnieuws
Op pad met… Henk Ketelaar
Handhaving visserijwet Amsterdam e.o.
Project Graskarper
Verboden middelen

Najaar 2007

Van de voorzitter
Den Haag vandaag
Actuele bestuurszaken
Ontwikkeling van het BOAregistratie systeem
Damhertenstroperij voorkomen
Het blijft oppassen voor de opsporingsambtenaar
Belevenissen van een duinwachter
Groen gezicht voor de NVvN
Afdelingsnieuws
Geslaagd Landelijk Kampioenschap
Van Sportvisakte naar VISPAS
Bos- en erfgrens
Verkoop valwild uitgesloten
Verboden middelen

Zomer 2007

Van de voorzitter
Den Haag vandaag
Actuele bestuurszaken
Ministers pal achter BOA’s en politie
Leerzaam dagje Visserijwetcontrole
Er is iets veranderd met de komst van de Vispas
Algemene Ledenvergadering NVvN 2007
Afdelingsnieuws
Komt het nog goed met het konijn?
Jaarverslag Faunafonds 2006
Verboden middelen

Voorjaar 2007

Van de voorzitter …
Algemene Ledenvergadering 2007
Actuele bestuurszaken
Den Haag vandaag
GroeneBrigade in Limburg
Wandelaars en hun honden
Is er echt iets veranderd met de komst van de vispas ?
Aansprakelijkheid in bos en natuur
Afdelingsnieuws
Toezicht bij Natuurmonumenten
Verboden middelen