Dijksma wil zwanendriften verbieden

Staatssecretaris Dijksma beziet op korte termijn de wettelijke mogelijkheden om het zwanendriften te verbieden. Ze zal hierover ook in overleg gaan met gemeenten. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma: “De wantoestanden die naar voren komen uit het strafrechtelijk opsporingsonderzoek dat is verricht en beelden die door een klokkenluider zijn gemaakt, roepen om snelle en afdoende maatregelen. Dit zijn praktijken die echt niet door de beugel kunnen en die een halt moeten worden toegeroepen.”

Twee zwanendrifters

Zwanendriften is een legale vorm van veehouderij in Nederland. Er zijn 2 zwanendrifters actief. Die houden geleewiekte knobbelzwanen in de vrije natuur. Het leewieken van knobbelzwanen mag uitsluitend gebeuren door dierenartsen en is vanaf 2018 helemaal verboden.

Handhaving

De handhaving van de regels voor zwanendrifters gebeurt door de NVWA. Er zijn de afgelopen jaren wel controles uitgevoerd, maar er is onvoldoende handhavend opgetreden doordat de NVWA veronderstelde dat de zwanendrifters zelf mochten leewieken, terwijl dit alleen door een dierenarts mag worden gedaan. Inmiddels is een strafrechtelijk opsporingsonderzoek door de Politie Midden-Nederland afgesloten, waaraan de NVWA en RVO.nl hebben meegewerkt.

Maatregelen

Omdat het zwanendriften op zichzelf niet verboden is, treft de staatssecretaris enkele maatregelen. Het toezicht door de NVWA en RVO.nl wordt geïntensiveerd en er worden maatregelen opgelegd aan de zwanendrifters. Waar gebleken is dat zwanendrifters handelen in strijd met de wet en de voorschriften die aan de ontheffing voor de ringplicht zijn verbonden, wordt een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd. Ook wordt op basis van de bevindingen de ontheffing van de ringplicht ingetrokken.

Staatssecretaris Dijksma heeft de NVWA opgedragen over het toezicht in overleg te treden met de gemeenten. Komende week, het begin van het broedseizoen, start de NVWA met controles in het buitengebied.

Omdat het op heterdaad betrappen van verboden handelingen (zoals het leewieken en het invangen van wilde zwanen in het veld) moeilijk is, beziet de staatssecretaris bovendien de wettelijke mogelijkheden om het zwanendriften te verbieden.