Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel de  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden onderhouden wordt afgewezen.

Op al het beeldmateriaal van www.knvvn.nl berust copyright. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaand schriftelijk toestemming te hebben gevraagd aan de auteurs: Bart van Engeldorp Gastelaars, Frank Wagemans, Eddy Rottiers, Walter Van Ginhoven en / of Jaap van der Hiele. Neem hiertoe contact met de webmaster, webmaster@knvvn.nl