!! Doe dag 18 juni 2011 gecanceld !!

Utrecht, 27 april 2011 –   De jublieum commissie heeft heel veel werk verzet om een gezellige en mooie dag te kunnen organiseren voor het 100 jarig bestaan.  De jublieumcommissie had deze dag georganiseerd in opdracht van het bestuur  maar vanwege een te geringe belangstelling is deze gecanceld.  De Doe dag van 18 juni in verband met 100 jarig bestaan gaat NIET door.