“Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit” Jubileumdag !

VANAF NU NATUURTOEZICHT DOOR LEDEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING  voor NATUURTOEZICHT

Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit”.  Hoogtepunt tijdens het op donderdag 16 juni j.l. in het Nationale Park de Hoge Veluwe gehouden symposium, was het door  Hare Majesteit de Koningin toekennen van het predicaat Koninklijk.Voorzitter Herman Kemperman ontving in naam van alle leden, bijzondere leden en donateurs van deze inmiddels 100- jarige Vereniging uit handen van de Utrechtse Commissaris der Koningin Robbertsrn het predicaat en de bijbehorende oorkonde.  Uit de woorden van de Commissaris bleek dat deze onderscheiding zeer selectief wordt afgegeven.  Er vindt n.l. een diepgaande toetsing plaats, waarbij o.a. wordt gekeken naar ;

 >  of een belangrijke plaats binnen het vakgebied wordt ingenomen

of er een goed beleid wordt gevoerd

> of de periode van 100 jaar ook exact is gehaald

of er sprake is van een levenskrachtige situatie

of de vereniging maatschappelijk aanzien geniet

“ Voorzitter, de lat is stevig langs uw Vereniging gelegd en u heeft de toets volledig doorstaan.  Sterker ; zonder de inzet van uw leden zou het in het buitengebied een zooitje worden “. Omdat dhr Robbertsen ook burgemeester van Ede is geweest, vond hij het een eer het predicaat te mogen uitreiken op het grondgebied van deze natuurrijke gemeente en dan ook nog in prachtige omgeving van het Nationale Park de Hoge Veluwe waaraan hij zeer goede herinneringen bewaarde.  In de september aflevering van het vakblad “ de Jachtopzichter “ van de K.N.V.vN. zal uitgebreid verslag worden gedaan van het symposium dat in het teken stond van Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit”.