Predikaat “Koninklijk” voor N.V.v.N

overhandiging koninklijk Robbertson- KempermanDe vereniging werd in 1911 opgericht om de belangen van de jachtopzichters in heel Nederland beter te kunnen behartigen. Het stichten van een ondersteuningsfonds en een weduwen- en wezenfonds werd het hoofddoel van de Nederlandse Vereeniging van Jachtopzichters, zoals de vereniging destijds heette.

 

 

In honderd jaar is er veel veranderd op het gebied van jacht en natuurbeheer. Tegenwoordig richt de vereniging zich meer op natuurtoezicht in brede zin en zijn naast jachtopzieners, ook parkwachters, boswachters, flora- en of faunabeheerders, duinwachters, natuurwachters en milieuopsporingsambtenaren lid. In 1998 veranderde de vereniging haar naam in Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Het recht om het predikaat Koninklijk te voeren wordt toegekend door Hare Majesteit de Koningin en is voorbehouden aan organisaties en ondernemingen die ten minste 100 jaar bestaan, van landelijke betekenis zijn en een vooraanstaande plaats innemen in hun vakgebied. De commissaris van de Koningin heeft het predikaat vanmiddag om 16:30 uur uitgereikt aan de heer Kemperman, voorzitter van de NVvN.

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft vandaag het predikaat Koninklijk uitgereikt aan de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (NVvN). De uitreiking heeft plaatsgevonden in het Kröller-Müller Museum waar de NVvN haar honderdjarig jubileum heeft gevierd.