Doelstand voor grote grazers in Oostvaardersplassen nog niet bereikt

Eind oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter vinden jaarlijks in het najaar plaats. De afgelopen 9 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trend van de aantalsontwikkelingen van de populaties grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling kan de jaarlijkse opgave voor het populatiebeheer vastgesteld worden. Er zijn 1525 edelherten, 490 konikpaarden en 280 Heckrunderen geteld. Doel is om de populatie tussen de 1100 en 1500 dieren te houden.

>> lees verder