Drie kustconferenties van Bescherm-de-kust

Rotterdam, 11 mei 2016 – In Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland worden dit jaar drie grote kustconferenties georganiseerd. De zes initiatiefnemers (natuur- en milieuorganisaties) van de ‘Bescherm de kust’-actie vragen hun ‘Baywatchers’ om mee te denken over de toekomst van het prachtige kustgebied. De kustliefhebbers worden daarvoor deze week persoonlijk uitgenodigd.

Eind januari gaven ruim 104.000 ‘Baywatchers’ via de campagne ‘Bescherm de kust’ het signaal af dat het Nederlandse kustlandschap ongerept moest blijven. Dat was een krachtige reactie op het voornemen van minister Schultz, eind 2015, om het bouwverbod aan de kust los te laten. En met resultaat: Schultz liet het bouwverbod ongemoeid en gaat een zogenaamd Kustpact sluiten met daarin landelijke regie afspraken.

“We zijn er nog niet”

Maar de minister heeft slechts beperkte invloed. Gemeenten en provincies hebben veel vrijheid om alsnog te bouwen langs de kust, zoals in Zandvoort waar 214 vakantiebungalows gepland waren. “We zijn er dus nog niet”, stelt Gert de Groot van Bescherm-de-kust. “Door met zijn allen na te denken over de waarde van de kust en de beste manieren om de natuur te beschermen kunnen we een enorm netwerk voor de kust mobiliseren.”

Baywatchers mobiliseren

Uit de massale steun van de Baywatchers voor de kustbescherming bleek een ongekende energie en betrokkenheid te komen. De respons op de actie is aanleiding voor de coalitie ‘Bescherm de kust’, om opnieuw een beroep te doen op hun Baywatchers. Gert de Groot, kustbeheerder Natuurmonumenten: ” We hebben een snaar geraakt bij mensen die de leegte, stilte en ruimte van de kust zeer waarderen. Er kwam uit alle hoeken van het land, van Limburg tot aan de kust, steun voor onze campagne. Bekende Nederlanders spraken zich uit, cartoonisten lieten zich inspireren en het was een onderwerp dat veel media-aandacht kreeg. Op de drie kustconferenties willen we die energie en betrokkenheid voor de natuur laten werken. Wij zijn benieuwd waar de Baywatchers zich, met ons, nog meer hard voor willen maken en energie in willen steken. Dat kan gaan om het tegengaan van ongewenste bebouwing, maar bijvoorbeeld ook om werken aan natuurbeleving, recreatie, flora en fauna en/of het schoonhouden van de kust.“

Drie kustconferenties in drie provincies

Deze week is de eerste uitnodiging aan Baywatchers verstuurd, waar erg enthousiast op wordt gereageerd. Centraal staan de onderwerpen die de deelnemers aandragen.

De kustontmoetingen vinden plaats op:

  1. 11 juni op de Neeltje Jans, Zeeland
  2. 9 juli in Camperduin, Noord Holland
  3. 17 september, Zuid Holland (locatie nog onbekend)

De initiatiefnemers van de kustcampagne zijn: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud.

 Aanmelden kan via https://beschermdekust.nl/aanmelden-kustontmoetingen