Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen

Wat werkt echt om dier- en plantensoorten te helpen en zo de natuurlijke diversiteit te vergroten in ons landelijk gebied? Dat gaan onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nu samen uitzoeken in drie ‘living labs’, met subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda en het Ministerie van LNV.

>> lees verder