Drones kans voor duurzame EU-economie

Brussel, 29 september 2016 – De enorme mogelijkheden van dronetechnologie voor de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen moeten duidelijker erkent worden. Een oproep daartoe van CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik kreeg ruim voldoende steun in de milieucommissie van het Europees Parlement.

In een advies over de Europese Luchtvaartstrategie wees Schreijer-Pierik op de kansen die drones bieden om vervoer en andere toepassingen goedkoper, milieuvriendelijker en klimaat neutraler te maken.

“Drones en op afstand bestuurbare vliegtuigen (RPAS) maken nieuwe toepassingen in de landbouw en natuurbeheer mogelijk. Jagers en innovatieve boeren in Twente gebruiken nu al drones bij het maaien, voor wildbescherming, natuurbeheer en ook in bemestingstoepassingen”, aldus Schreijer-Pierik.

Afgelopen week maakte technologiereus Nokia bovendien bekend dat luchthaven Twente het eerste high tech-testcentrum voor civiel droneverkeer in Europa wordt. “Dat juist in mijn eigen Twente het eerste testcentrum voor droneverkeer van start gaat, met veel aandacht in de Amerikaanse pers en zelfs op de Nasdaq-beurs, stemt ons in Oost-Nederland trots”, zegt Schreijer-Pierik.