Duizenden vergunningen voor wegen en veehouderijen bij natuurgebieden zijn mogelijk illegaal afgegeven

Natuurvergunningen in de buurt van Natura2000-gebieden zijn mogelijk onterecht verleend. De uitspraak van de Raad van State maakt vandaag duidelijk in hoeverre natuur en economie samengaan.

>> lees verder