€ 180.000 voor natuur en water in de buurt

‘s-Hertogenbosch, 12 mei 2016  – Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel gaan samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt.

Geveltuintjes, buurtmoestuinen, vijvers, eetbare schoolpleinen en insectenhotels verbeteren, de biodiversiteit en de waterafvoer van een buurt. Deze burgerinitiatieven zorgen bovendien voor ontmoeting en samenwerking en daarmee verbinding tussen bewoners. 

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn eind 2015 gestart met het ondersteunen van buurtnatuurprojecten.  Nu haken de waterschappen aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant. De waterschappen leggen gezamenlijk €60.000 in. De provincie en het Cultuurfonds stellen hetzelfde bedrag ter beschikking. Zo is er in totaal €180.000 beschikbaar voor groene burgerinitiatieven. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende, kleinschalige natuur- en waterprojecten, te realiseren samen met bewoners. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Informatie over de regeling en richtlijnen zijn te vinden op: www.cultuurfonds.nl/buurtnatuurfonds.