Eigendomsrecht in Aanvullingswet Natuur

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2019 in werking. De eveneens nieuwe wet Natuurbescherming, die al in 2017 ingaat, zal daar t.z.t. in opgenomen worden. Deze NB-wet sluit echter nog niet aan bij de werkwijze van de Omgevingswet. Om dat te repareren, is er een aanvullingswet Natuur in de maak die dit najaar aan maatschappelijke partijen ter consultatie wordt voorgelegd.

In de teksten die nu circuleren, wordt op een aantal punten onzorgvuldig omgesprongen met het eigendomsrecht. Dat betreft vooral de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten om, ten behoeve van Natura2000-doelen, gedoogplichten en beperkingen aan de toegang tot het gebied op te leggen.

De FPG zal de concept aanvullingswet Natuur zorgvuldig onder de loep nemen en daarbij scherp letten op de positie van de grondeigenaar en het eigendomsrecht.

Datzelfde doet de Federatie bij de voorbereiding van een reactie op de aanvullingswet Grondeigendom die momenteel  ter consultatie open staat.

bron: Federatie Particulier Grondbezit