Errata 2017 feitenboekje 2016

Er is per 1 januari 2017 geen nieuwe uitgave van de Feitenboekjes en Tekstenbundels verschenen. De uitgave is uitgesteld omdat momenteel een aantal belangrijke wetsvoorstellen in parlementaire behandeling zijn die inhoudelijke gevolgen hebben voor de in de Tekstenbundel en het Feitenboekje opgenomen feiten. De verwachting is dat de uitgaven in de eerste helft van 2017 verschijnen.

Per 1 januari 2017 is een erratum uitgegeven op de tekstenbundel en het feitenboekje. Deze kunnen tot nader order worden gebruikt.