Evaluatie PHB Module

In juni j.l. hebben het Bosschap, namens een groot aantal werkgevers van groene boa’s, en de KNVVN als vertegenwoordiger van een groot aantal groene boa’s, in afzonderlijke brieven aan de Hoofdofficier van het Functioneel Parket hun zorgen geuit over de eerste module van de Permanente her- en bijscholing voor de groene boa’s en over de verminderde inzet van groene boa’s door een aantal werkgevers.

In de brieven werd vermeld dat de werkgevers en de KNVVN naar aanleiding van recente ervaringen met de uitvoering van module 1 door de Inspectieacademie van de NVWA veel klachten hebben ontvangen van de deelnemende boa’s. Deze klachten gingen vooral over de ongeschiktheid van de gebrachte lesstof voor de groene boa’s. De lesstof sloot volgens een groot aantal boa’s veel te weinig aan bij de praktijk.

Lees verder:  evaluatie PHB module A groen NVWA