Evaluatierapport “Professionalisering milieuboa’s”

In 2010 is een professionaliseringstraject voor de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in Domein II Milieu, welzijn en infrastructuur in gang gezet met als doel de milieuboa’s beter toe te rusten op de uitvoering van hun taken.

Na het behalen van de gebruikelijke basisbekwaamheidseisen start de milieuboa met het aanvullende opleidingsprogramma dat voor deze boa’s op initiatief van het Openbaar Ministerie en een aantal werkgevers van boa’s in Domein II is ontwikkeld. In Domein II waren eind 2014 in totaal 2.942 boa’s werkzaam.

In opdracht van het WODC heeft het Verwey Jonker Instituut een evaluatierapport “Professionalisering milieuboa’s” opgesteld. Een evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2.

>> Download rapport