Exameneisen praktijkexamens G&Bt en SO

Zoals in juli jl. gemeld, zijn door het uitblijven van de AMvB, per 1 januari 2018 de volgende exameneisen cruciaal in de beoordeling van de praktijkexamens G&Bt en Sanctionerend optreden (HTV en PHB I, II en (voor wat betreft de melding) III).

Optreden:

  1. De kandidaat moet de verdachte (naast de melding van de cautie) wijzen op het recht op rechts- en verhoorbijstand (+ consequenties van het afzien hiervan en het desgevraagd  kunnen uitleggen wat recht op rechts- en verhoorbijstand inhoudt)
  2. De kandidaat moet op de achterzijde van de bon vermelden dat de verdachte:
  3. Is gewezen op verhoorbijstand (cautie en rechtsbijstand wordt vermeld op de voorkant)
  4. (zoals dat in onze casussen gebruikelijk is) afzag van rechts- en verhoorbijstand.
  5. Is gewezen is op de consequenties van het afzien van rechts- en verhoorbijstand