Faunabeheerplan Gelderland jacht en vrijgestelde soorten door G.S. goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben op 28 februari jl. het door het FBE bestuur vastgestelde en ingediende faunabeheerplan jacht en vrijstelling goedgekeurd.

Dit plan voldoet aan de wettelijke en provinciale voorwaarden die conform de Wet natuurbescherming aan een faunabeheerplan worden gesteld. Het FBP jacht en vrijstelling is per 1 maart 2017 van kracht. Het faunabeheerplan kunt u downloaden als pdf.