Faunabeheerplan Ree Zeeland 2018 – 2023 goedgekeurd

De Faunabeheereenheid Zeeland heeft bij de provincie ontheffing aangevraagd om de populatie reeën in Zeeland te beheren met gebruikmaking van het geweer in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (verkeersveiligheid). Op 10 april 2018 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree.

>> Lees verder