FBE Gelderland: nieuwsbrief juni

Op 6 juni heeft de FBE een nieuwsbrief uitgebracht waarin aandacht is voor inspraakmogelijkheden Natuurplan, van belang voor schadebestrijding vos in weidevogelgebieden, een onderzoek naar mitigerende maatregelen om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Daarnaast kunt u meer lezen over de komende ganzentelling en de verruimde mogelijkheden om tellingen in het digitale faunaregistratiesysteem (FRS) in te voeren.

>> Download de nieuwsbrief